Nasze usługi:

1. Poszukiwanie kandydatów do pracy według wskazanych wymagań.

2. Pomoc w załatwieniu dokumentów uprawniających cudzoziemca do pracy w Polsce (rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, uzyskanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, zgłoszenie ofert pracy w imieniu pracodawcy).

3. Pomoc i wsparcie w procesie legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce (uzyskanie kart czasowego/stałego pobytu).

Certyfikat Agencji Pracy № 16944

e-mail: office@welteam.pl

tel.: +48 575 950 205

Spodziewamy się na długotrwałą i skuteczną współpracę.