Oferta WELTEAM Sp. z o.o.    

WELTEAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oferuje Państwu usługi związane z zatrudnieniem pracowników ze Wschodu, m. in. Ukrainy, Białorusi, Mołdawii. Na życzenie Klienta rekrutujemy wykwalifikowane lub niewykwalifikowane grupy pracowników produkcyjnych, budowlanych oraz specjalistów z innych branż.

Proponujemy Państwu pracowników ze Wschodu do wszelkich prac w sektorze budowlanym, transporcie samochodowym, gastronomii, przetwórstwie, przemyśle wytwórczym, produkcyjnym, a także w rolnictwie, sadownictwie i wszelkich innych pracach sezonowych. Oferujemy również wykwalifikowaną kadrę do prac specjalistycznych oraz posiadającą wiedzę fachową potwierdzoną odpowiednimi certyfikatami.

   Prowadzimy rekrutację i selekcję pracowników według kryteriów określonych przez klienta. Troszczymy się o wybór jak najlepszego dla Państwa kandydata, potwierdzamy wszelkie dane o kwalifikacjach, doświadczeniu zawodowym oraz posiadanych uprawnieniach w formie udokumentowanej. Wspieramy w załatwianiu formalności związanych z przyjazdem pracowników do Polski.

 Po przyjeździe pracowników, jesteśmy cały czas w kontakcie z Klientem, pomagamy, monitorujemy, doradzamy Klientowi w całym procesie administracyjnym formalizacji rekrutacji, już tu na miejscu w Polsce.  

My ciągle rozwijamy się i rozszerzamy krąg naszych kontaktów oraz związków. Jesteśmy otwarci na ciekawą i wzajemną korzystną współpracę.  

Nasze usługi:

1. Poszukiwanie kandydatów do pracy według wskazanych wymagań.

2. Pomoc w załatwieniu dokumentów uprawniających cudzoziemca do pracy w Polsce (rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, uzyskanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, zgłoszenie ofert pracy w imieniu pracodawcy).

3. Pomoc i wsparcie w procesie legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce (uzyskanie kart czasowego/stałego pobytu).

Certyfikat Agencji Pracy № 16944

e-mail: office@welteam.pl

tel.: +48 575 950 205

Spodziewamy się na długotrwałą i skuteczną współpracę.